Brigáda

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Program víkendovej akcie

Takže brigáda pre členov OZ Hroneko začne v piatok 12. apríla o 13:00 hod v areáli školy pri kompostovisku. Odborne to bude mať pod taktovkou pani Urdová. Dôležitá je účasť najmä chlapcov, nakoľko sa budú vykopávať jamy na stromky a dreviny. Potrebné je mať: motyku, rýl, lopatu, vydli, fúrik, kladivo, sekera, špagát a bandasky vody. Piatkový program bude pokračovať odbornou teoretickou časťou v Kulturáku o 17:30. Sobotňajší program začne o 9:30 a bude mať dve alternatívy, ak bude pršať tak sa stretneme v kultúrnom dome a ak nebude pršať tak pri kompostovisku a budeme pokračovať vo výsadbe a skrášľovaní areálu.

Prosíme aby ste Vašu účasť na brigáde brali seriózne a vážne

Pozvánka na Valné zhromaždenie OZ Hroneko

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Vázení členovia OZ,

Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v Kultúrnom dome v Novom Tekove dňa 6. apríla 2013 v podvečerných hodinách.  Program schôdze Vám bude zaslaný elektronicky.

Dopoludnia sa uskutoční brigáda v areáli školy pri kompostovisku.

Tešíme sa na vašu účasť.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"