Pozvánka na Valné zhromaždenie OZ Hroneko

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Vázení členovia OZ,

Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v Kultúrnom dome v Novom Tekove dňa 6. apríla 2013 v podvečerných hodinách.  Program schôdze Vám bude zaslaný elektronicky.

Dopoludnia sa uskutoční brigáda v areáli školy pri kompostovisku.

Tešíme sa na vašu účasť.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"