Hroneko absolvovalo študijnú cestu v Slovinsku

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Národná sieť rozvoja vidieka SR zorganizovali na začiatku septembra odbornú exkurziu v slovinských regiónoch. Exkurzia bola zameraná predovšetkým na problematiku rozvoja vidieka, prístupu LEADER, projekty spolupráce, ale aj vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených z fondov Európskej Únie. Zúčastnili sa jej starostovia, členovia miestnych akčných skupín, ale aj združení. Za OZ Hroneko túto možnosť dostali Monika Bartošová a Anna Juhászová, ktoré počas štyroch dní absolvovali prehliadky príkladov dobrej praxe, inšpiratívnych projektov, ale zúčastnili sa aj odbornej konferencie v rámci medzinárodného Festivalu slovinských miestnych akčných skupín – Spoločne pre rozvoj vidieka.

Prvý deň exkurzie začal prehliadkou miestneho vinárstva a kostola v slovinskej obci Jeruzalem. Ide o obec, ktorá má len 43 obyvateľov, ale pýši sa dlhoročnou vinárskou tradíciou a kvalitnými odrodami. V oblasti Ljutomer študijná cesta pokračovala projektom v obci Križevci, kde bol vybudovaný multifunkčný park pre malých aj veľkých s možnosťou športového vyžitia, ale aj oddychových zón. Veržej je obec známa remeselným centrom ručných prác, najmä hrnčiarskej výroby. Na severe Slovinska sa taktiež nachádza aj dnes už, jediný veterný mlyn. Obec Žalec je v súčasnosti známa nielen pre Slovincov. Je to miesto, ktoré v posledných rokoch vo veľkom navštevujú aj zahraniční turisti. V roku 2016 tam totiž otvorili jedinú patentovanú pivnú fontánu na svete. Unikátne zariadenie sa nachádza v srdci mestského parku a cieľom projektu bolo najmä zachovanie tradície pestovania chmeľu v Sávskej doline. V tejto obci sídli taktiež múzeum chmeliarstva a pivovarníctva. Hlavnou témou odbornej konferencie bolo hodnotenie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou. Ide o nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Po odborných prednáškach, panelovej diskusii a paralelnej práce v rámci dvoch tematických skupín, sa Festival slovinských MAS premiestnil do slovinských Álp. V rámci prehliadky príkladov dobrej praxe mala aj slovenská skupina možnosť vidieť ekofarmu s výrobou živočíšnych produktov, ale aj spracovania lokálneho ovocia, najmä jabĺk. Na úpätí hôr bola vďaka úspešnému projektu vybudovaná lanovka na Veliku Planinu, v okolí ktorej sa nachádzajú reštaurácie, ale aj ekologický kemp s horolezeckou stenou. Kamniška Bistrica je miesto kde pramení rieka, ale je známa aj výrobou tradičného horského syra, čo si mohli vyskúšať aj samotní účastníci exkurzie. Slovensko si ľudia zo zahraničia často zamieňajú so Slovinskom, čo Slováci občas prijímajú s rozhorčením. Krajina, ktorá je populačne menšia viac než o polovicu je však výborným príkladom toho, že pokiaľ sa zídu skupiny cieľavedomých a šikovných ľudí, je možné pracovať na veľkých projektov, zveľaďovať mestá, rozvíjať vidiek, ale aj žiť ekologicky.

OZ Hroneko

Prvomájový sprievod a stavanie mája

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Vedeli ste, že 1. máj bol uznaný ako medzinárodný sviatok práce na základe štrajku chicagských robotníkov, ktorí bojovali za 8 hodinový pracovný čas?

My vás všetkých pozývame, síce nie na robotnícky štrajk, ale na prvomájový sprievod spojený so stavaním mája. V pondelok sa môžete tešiť na alegorické vozy, traktory s vlečkami, dobové kostýmy a ďalšie rekvizity, ktorými si pripomenieme, ako sa sviatok práce oslavoval v minulosti.

A tento rok máme pre vás aj prekvapenie - o zábavu sa totiž postará skupina Gipsy Čáve! 
Nezabudnite, vidíme sa v pondelok, 30. apríla o 17:00! 

Tekovčania ukázali, že sa chcú naučiť správne kompostov

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Kompostovanie v domácnosti alebo v záhrade je najefektívnejší a najprirodzenejší spôsob ako minimalizovať množstvo odpadu. Kompostovanie nie je totiž považované za nakladanie s odpadmi, ale za predchádzanie vzniku odpadu, čo má v záväznej hierarchii odpadového hospodárstva najvyššiu prioritu. Biologických odpadov vhodných na domáce kompostovanie je široká škála. Sú to hlavne pozberové zvyšky zo záhrad, ako vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, lístie, drevná hmota, ale aj odpady z údržby trávnikov a okrasnej záhrady, kuchynské odpady rastlinného pôvodu a pod. Aj keď sa jedná o svojpomocné kompostovanie v jednotlivých domácnostiach, samosprávam by nemalo byť ľahostajné, koľko domácností bude túto aktivitu vykonávať. Mali by tento spôsob kompostovania podporovať a vytvárať na to také podmienky, aby ich bolo čo najviac. A v Novom Tekove si to samospráva uvedomuje, o čom svedčia jej aktivity v poslednom období a najmä snaha zanalyzovať súčasný stav odpadového hospodárstva obce.

Každá domácnosť, ktorá sa do domáceho kompostovania zapojí, znižuje množstvo zmesových komunálnych odpadov, pomáha napĺňať národné stratégie a ciele týkajúce sa znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov zneškodňovaných na skládkach odpadov, znižuje finančné náklady samospráv na odpadové hospodárstvo a znižuje množstvo výskytu prípadov nelegálneho nakladania s biologickými odpadmi (ukladanie na nelegálne „čierne“ skládky a spaľovanie v domácnostiach).

Občianske združenie Hroneko v spolupráci s Obecným úradom v Novom Tekove zorganizovali 5. apríla 2018 v priestoroch kultúrneho domu odbornú prednášku zameranú na správne kompostovanie zeleného odpadu (BIOODPADU). Hlavný odborník nielen na kompostovanie ale na odpady vôbec, pán Branislav Moňok zaujímavo odprezentoval uvedenú tému, aktívne komunikoval s publikom a ochotne zodpovedal každý dotaz, ktorý k téme vznikol. Jednoduchým slovníkom a najmä príkladmi z vlastnej praxe vysvetlil, čo do záhradného kompostéra patrí resp. nepatrí, kde kompostér umiestniť, ako správe premiešavať biologický materiál v kompostéri, ako sa starať o kompostér a na čo je vhodný kvalitný kompost. A na otázku „Prečo je podľa neho dôležité kompostovať?“, odpovedal jasne: „Vrátime totiž prírode to, čo nám dala!“

Odbornej prednášky sa zúčastnil aj starosta obce, pán Ladislav Nagy, ktorého potešila vysoká účasť občanov na odbornej prednáške. Po prednáške si občania mohli prevziať plastový záhradný kompostér o objeme 720 litrov, ktorý dostali do užívania na obdobie 5 rokov a zaviazali sa tak používať ho výlučne na účely kompostovania biologických odpadov vznikajúcich v ich domácnosti, či záhrade.

Záhradné kompostéry dodala spoločnosť JRK, ktorú na prednáške zastúpila pani Jana Nékyová. Opísala dobré funkčné vlastnosti plastového kompostéra, ktorého životnosť sa odhaduje na 10 rokov a tiež upriamila pozornosť na správnu manipuláciu so záhradným kompostérom.

Členovia občianskeho združenia Hroneko ďakujú všetkým za zorganizovanie tohto vzdelávacieho podujatia, za výbornú účasť ale aj za zaujímavé príspevky a podnety k zlepšeniu environmentálnej osvety.

Pieniny - Vysoké Tatry - leto 2018

Napísal: Monika Bartošová. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko v spolupráci s obcou Nový Tekov, pozýva tekovčanov, ale aj priateľov združenia na 4-denný zájazd do Pienín a Vysokých Tatier. 

Účastníkov nášho letného, turistického zájazdu neminie Štrbské pleso, Bachledova dolina, Červený kláštor, splav na pltiach, kúpele Vyšné Ružbachy, Tatranská Lomnica či Starý Smokovec. Okrem turistiky si spolu užijeme wellness, piknik so živou hudbou, ale zastavíme sa aj v Pribiline na nákup ovčích syrov. 

Zájazd s bohatým programom pomáha občianskemu združeniu spolufinancovať obec, a teda cena zájazdu pre Novotekovčanov je 100€. V prípade, že nie ste občanmi Nového Tekova, ale ponuka zájazdu vás zaujala, kontaktujte predsedu OZ Hroneko - Michala Benkeho (0915895423) alebo nám napíšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Tešíme sa na vás, stretneme sa v júli, na pltiach! :) 

OZ Hroneko natočilo krátky eko-film

Napísal: Monika Bartošová. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko sa v lete zapojilo do súťaže o finančnú dotáciu na natočenie krátkeho audiovizuálneho diela. Zvíťazili nad konkurenciou, teraz prezentujú film o ekologických problémoch v regióne Tekova.

Prebuďme v ľuďoch zodpovednosť
Cieľom niekoľkomesačného projektu Hroneka, bolo vytvoriť podklady pre vznik poučno-výchovného filmu, ktorý zachytáva niekoľko tvárí nášho regiónu. Témy, na ktoré sa film zameriava boli riešené a konzultované s odborníkmi na ekológiu a enviromentalistiku, sú preto zobrazované hodnoverne a objektívne. Prvá časť filmu „Prebuďme v ľuďoch zodpovednosť a potlačme ľahostajnosť k okolitému prostrediu“ zobrazuje samotnú obec Nový Tekov z jej geografického a prírodného hľadiska. Na druhej strane poukazuje na priemyselné zóny, ktoré sa nachádzajú v jej bezprostrednej blízkosti. Ide o atómovú elektráreň, skládku odpadov a malú vodnú elektráreň, ktorá bola vybudovaná na rieke Hron. Bežný občan nemá nijakú možnosť ovplyvniť to, akým spôsobom vplývajú spomenuté zóny na životné prostredie. Ľudia sa však zodpovednejšie môžu stavať napríklad k rieke Hron, ktorej tok sa radí k znečisteným, aj pre obrovské nánosy odpadu, každoročne zachytené na brehoch rieky.

Riešením je separovanie
Ďalšia časť poučného dokumentu kladie otázku, prečo sú čierne skládky odpadov v chotári obce či v jej ďalších zelených častiach stále aktuálne. Čas rozkladu voľne pohodených odpadov v prírode je rôzny. Dobrovoľníci a aktivisti nemajú priestor ani možnosti nato, aby ich odstránili všetky. Rozklad pneumatiky v prírode je približne tristo rokov. Plastová fľaša sa rozkladá päťsto rokov a sklo až štyritisíc rokov. Pri rozklade týchto materiálov sa do pôdy, vody a ovzdušia uvoľňujú toxické látky, čo vplýva na zdravotný stav každého z nás. Riešením nie je ani spaľovanie odpadov. Každá obec má v súčasnosti zabezpečený odvoz separovaného odpadu. Zelený odpad je lepšie uložiť na kompost a vyrobiť si tak kvalitné hnojivo napríklad na ďalšiu pestovateľskú sezónu.

Strácame pestrosť prírody
Pre náš región sú typické aj veľké plochy polí, obrábané poľnohospodármi. Zaužívané postupy obrábania však spôsobujú eróziu pôdy, jej neúmerné vysušovanie, kontamináciu pôdy a neuvážené výruby drevín. V dôsledku týchto zmien a chemizácie trpí hmyz, najmä včely, ktoré hynú rýchlejšie ako je pre nás únosné. Chýbajú im rozkvitnuté polia a lúčne porasty. Aj včelám však vieme pomôcť v našich záhradách. Stačí v nich vysadiť tymian, levanduľu, slnečnicu, snežienky, šalviu či cínie. Úbytok živočíchov a prežitie napríklad lastovičiek, škovránkov či jarabíc, taktiež závisí od spôsobu obhospodarovania krajiny človekom. Alarmujúcim tempom strácame pestrosť prírody. Mokrade, pasienky či lúky miznú z nášho prostredia a pritom sú pre voľne žijúce živočíchy zdrojom potravy a miestom rozmnožovania. Film okrajovo poukazuje aj na veľmi aktuálny problém, ktorým je nadmerný výrub stromov v našich lesoch.

Zmeňme pohodlné zvyky
V súčasnosti je téma globálneho otepľovania a klimatických zmien až príliš aktuálna. Aj v našom regióne ju pociťujeme v každodennom živote. Striedajú sa extrémne horúčavy a obdobia sucha s prívalovými dažďami a silnými búrkami, na ktoré často nie sme pripravení. Prostrediu v našom kraji môžeme pomôcť zadržiavaním zrážok, vytváraním malých vodných plôch či jazier. Zazeleňujme okolie, saďme dreviny a vážme si staré stromy, ktoré sú našimi pľúcami. Zachytávajú prach, poskytujú tieň a ochraňujú prostredie. Každý z nás môže prispieť svojou troškou k zlepšeniu prostredia, v ktorom žije. Zmeňme naše pohodlné zvyky už dnes s ohľadom na generácie, ktoré prídu po nás.

Spomínaný film a témy, ktoré rozoberá bol oficiálne odprezentovaný 12. novembra 2017 na verejnom stretnutí občianskeho združenia, ktoré bolo spojené aj s odbornou prednáškou. Tá sa týkala ochrany drevín a ochrany líniových krajinných prvkov.

Projekt podporila Nadácia EPH.

Monika Bartošová, OZ Hroneko

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"