Pozvánka na halloweensky večierok

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

V sobotu, 21. októbra vás pozývame na tradičnú halloweensku párty. Pripravená je zábava nielen pre deti, ale svoje zručnosti nám môžu predviesť aj rodičia. Súťažiť sa bude o najkreatívnejšiu masku dospelých, o najzaujímavejší halloweensky koláč a oceníme aj najoriginálnejšie vyrezanú halloweensku tekvicu. Tekvicu je potrebné vyrezať doma a na večierok si doniesť už hotový súťažný exponát. Nebude chýbať občerstvenie, hudba a samozrejme halloweenska výzdoba. Tešíme sa na vás. :) 

OZ Hroneko sa zúčastnilo na podujatí Pecha Kucha Night

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko sa 14. septembra zúčastnilo podujatia Pecha Kucha Night (PKN) v Bátovciach, ktorého zámerom je podporovať a prezentovať zaujímavé organizácie, podujatia alebo projekty, ktoré pomáhajú rozvíjať tradície, umenie, kultúru či spoločnosť ako celok. Zámerom Divadla Pôtoň, ktoré organizuje podujatie PKN, je prinášať nové impulzy, motivácie a pozitívne príklady medzi ľudí. Medzi prezentujúcimi sú cestovatelia, dizajnéri, architekti, kreatívci, ale aj lídri občianskych združení. Občianske združenie Hroneko prezentovala naša členka Monika Bartošová, ktorá mala pripravených 20 fotografií, ktoré odzrkadľovali našu doterajšiu prácu. Fotografie poukazovali na našu prácu v areáli bývalej školskej záhrady, kde stále pracujeme na vytváraní oddychovej zóny, ktorá slúži nielen dospelým, ale aj deťom. Prezentované boli naše environmentálne, ale aj kultúrne a spoločenské aktivity, ktoré sa týkajú najmä organizovania rôznych podujatí ako sú prvomájové sprievody, halloweenske večierky alebo odborné prednášky. Podujatie Pecha Kucha Night je platformou, kde sa stretávajú inšpiratívni ľudia, ktorí medzi sebou zdieľajú informácie, nadväzujú nové partnerstvá alebo si vymieňajú svoje skúsenosti.

Predsedníctvo OZ Hroneko

Získaný dar sme využili na nákup štiepkovača

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Nášmu občianskemu združeniu sa opäť podarilo získať finančný dar od Nadácie Jána Korca. Nedávno sme podpísali zmluvu o poskytnutí daru vo výške 2000,-EUR. Ten sme využili na zakúpenie drviča drevnej hmoty značky LUMAG RamboHC15, ktorý jednoznačne prispeje k zlepšeniu využívania nepotrebnej drevnej hmoty a my dúfame, že aj vďaka tomu budeme produkovať kvalitný kompost potenciálnym záujemcom. V rámci letných mesiacov nám tento finančný dar od Nadácie Jána Korca výrazne pomôže zabezpečiť prevádzku komunitného kompostoviska ako aj starostlivosť o celý areál bývalej školy v Novom Tekove. Ďakujeme!

Retro sprievod oživili spevom ľudoviek

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Piaty ročník prvomájových osláv, ktoré opäť organizovalo občianske združenie Hroneko, sa niesol v znamení tradičnej hudby, dobových kostýmov či alegorických vozov. Prvomájový sprievod prešiel naprieč dedinou až ku kultúrnemu domu, kde bol postavený májový strom. Na čele sprievodu vynikalo dobové veliteľské vozidlo, za ním nasledovali traktory s vlečkami a nechýbali ani matky s kočíkmi. V sprievode boli zastúpené všetky vekové kategórie, od detí, až po generácie, ktoré majú oslavy tohto druhu vryté hlboko v pamäti. Práve oni nápad retro sprievodov veľmi oceňujú, pretože si môžu zaspomínať na časy, keď sa sprievodov zúčastňovali ešte ako členovia Socialistického zväzu mládeže. Tohtoročný symbolický sprievod bol oživený spevom tradičných slovenských piesní, o čo sa postarala spevácka skupina Vinička. Tá bola zároveň hudobnou kulisou aj pri samotnom akte stavania a zdobenia májového stromu.

Ďakujeme našim priaznivcom a tešíme sa na vás opäť o rok. 

Monika Bartošová

Cyklistika ako prostriedok zdravotnej prevencie

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko oslávilo Svetový deň Zeme tradične, odbornou prednáškou. Tentokrát bola venovaná rozvoju cyklotrás a cyklistickej dopravy, čo úzko súvisí s ekologickým prostredím a zdravím človeka. Pozvanie na prednášku prijal Ing. Karol Jurica, krajský cyklokoordinátor, ktorý ozrejmil ciele národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy. Potrebu rozvoja cyklotrás a cyklistickej dopravy vysvetlil na niekoľkých príkladoch. Z ekonomického hľadiska je cyklistická doprava výhodnejšia najmä pre neustále rastúce ceny pohonných hmôt, ale aj pre dopravné zápchy v mestách, keď práve bicykel môže byť rýchlejším spôsobom premiestňovania sa z miesta na miesto, než automobily. Z ekologického hľadiska, cyklistická doprava neprodukuje žiadne škodlivé emisie do ovzdušia čím sa znižujú práve emisie skleníkových plynov. Keďže čoraz väčšia časť ľudskej populácie trpí nadváhou, s čím súvisia aj ďalšie, napríklad srdcovo-cievne ochorenia, práve cyklistika môže byť prostriedkom lepšej fyzickej a psychickej kondície. V neposlednom rade je bicyklovanie taktiež prostriedkom socializácie medzi ľuďmi. Zdrojov na financovanie cyklistickej infraštruktúry je niekoľko. Okrem štátneho rozpočtu a rozpočtu samosprávnych krajov, miest a obcí sú dôležitou podpornou zložkou výstavby cyklistickej infraštruktúry aj európske finančné zdroje. Rozvoj a výstavbu cyklotrás môžu v najbližších rokoch očakávať aj obyvatelia Nitrianskeho kraja, keďže v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre obdobie 2014 – 2020, je v súčasnosti rozpracovaných niekoľko projektov. Informácie o vybudovaných cyklotrasách v Nitrianskom kraji nájdete aj na tejto webovej stránke: http://regionnitra.sk/en/sun/on-two-wheels. 

Monika Bartošová

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"