Darujte nám 2% z vašej dane

Zdravíme všetkých priaznivcov nášho občianskeho združenia Hroneko,

Blíži sa termín, kedy aj vy môžete rozhodnúť komu darujete 2% zo svojich daní za rok 2015. Takúto možnosť máte iba raz za rok, neberte to na ľahkú váhu a rozhodnite sa správne. My, členovia Občianskeho združenia Hroneko sa na Vás obraciame s ponukou, ktorá Vás veríme zaujme a presvedčí aby ste sa rozhodli práve pre naše IČO :-)

Občianske združenie Hroneko sa v rámci svojich aktivít venuje najmä ochrane životného prostredia, starostlivosti o chátrajúce nevyužívané plochy a skrášľovaniu okolitej prírody v našom chotári.

Úspešne každoročne zabezpečujeme obyvateľom obce potrebnú environmentálnu osvetu a informovanosť ohľadom separovania odpadov, správneho domáceho kompostovania ale aj efektívneho nakladania s odpadmi. Organizujeme prednášky s renomovanými odborníkmi, ktoré vždy spojíme s príjemným občerstvením, tombolou a odmenou nám je vždy skvelá účasť a pozitívna odozva z pléna. Nezabúdame ani na mládežnícke aktivity ako je akcia stavania mája a halloween párty.

Naše občianske združenie v minulom roku úspešne implementovalo projekt v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach a vytvorilo jedno pracovné miesto na obecnom kompostovisku. Vzhľadom k pozitívnym odozvám verejnosti sme sa rozhodli spraviť všetko preto aby sa nám podarilo vyzbierať potrebné množstvo finančných prostriedkov na ďalšiu prevádzku kompostoviska. Preto sa obraciame na sponzorov, rôzne granty ale aj na darcov, ktorí nám pomôžu k dosiahnutiu nášho cieľa. Veď predsa areál obecného kompostoviska má byť určený pre verejnosť.

O našich doterajších aktivitách sa môžete viac dozvedieť na našej web stránke www.hroneko.sk ale nájdete nás aj na facebooku.

-     V prípade, že by ste nás podporili svojimi dvoma percentami z Vašich daní, a ste zamestnanec, zasielame Vám v prílohe tohto e-mailu Vyhlásenie, ktoré treba vyplniť podľa údajov uvedených v Potvrdení o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od Vášho zamestnávateľa (o toto potvrdenie musíte Vášho zamestnávateľa včas požiadať, do 15. februára 2016 !) a potom spoločne odovzdať na príslušnom Daňovom úrade v lokalite Vášho trvalého bydliska (najneskôr do 30. apríla 2016 !).

-     Ak si však budete daňové priznanie robiť vo vlastnej réžii, tak je potrebné do príslušnej kolónky daňového priznania vypísať údaje nášho občianskeho združenia vrátane IČO a uviesť sumu, ktorú si vypočítate ako 2% z vašich daní za rok 2015. Daňové priznanie treba odovzdať na príslušnom Daňovom úrade do 31. marca 2016.

Ďakujeme za Vašu podporu.

 

Dokumenty na stiahnutie:

pdfVyhlásenie.pdf
jpgLeták.jpg

 

letak 2dan

SE  logo njkprogram-mladez-v-akciinovy-tekov juventa

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"