Čistili sme chotár našej obce

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Hroneko začalo rok 2015 tradičnou jarnou akciou – čistením chotára obce Nový Tekov, a to v sobotu 11. apríla. Počasie nám konečne prialo. Akciu sme ohlasovali aj v obecnom rozhlase, keďže sme chceli zapojiť čo najviac dobrovoľníkov aj mimo nášho združenia. Škoda, že sa nepodarilo presvedčiť viacerých. Ale akcia napriek tomu splnila svoj účel. Nasadili sme reflexné vesty a pobrali sme sa k mochovskej ceste. Zbierali sme odpadky, ktoré tam naši spoluobčania počas zimných mesiacov s radosťou z auta vyhodili alebo proste len tak „zabudli“. Tak napríklad sme našli aj pet fľaše, servítky, sáčky, igelitky, konzervy, plechovky, plienky a veľa iných zaujímavostí. Počas jedného popoludnia sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo smetí a naplnili sme 16 plastových vriec. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka, že si uvedomujú v čom spočíva ochrana životného prostredia a starostlivosť o okolitú prírodu. Odpratanie naplnených vriec zabezpečili pracovníci obecného úradu. Ešte raz ďakujeme.

Prednáška JRK

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

OZ Hroneko zorganizovalo ekologickú prednášku

Nepovolené nakladanie s odpadom, kompostovacie riešenia pre gastronomické prevádzky, ale aj samotné elektrické kompostéry boli hlavnými témami odbornej prednášky.

Občianske združenie Hroneko so sídlom v Novom Tekove je známe svojou ekologickou činnosťou, ku ktorej bez pochyby patria aj tradičné odborné prednášky. Tá posledná s názvom „Efektívne nakladanie s bioodpadom“ bola organizovaná v spolupráci s JRK Waste Management, firmou, ktorá sa zaoberá efektívnym spracovaním bioodpadu. Keďže náklady na vývoz komunálneho odpadu každoročne narastajú, existujú prostriedky ako ušetriť, ale zároveň i znížiť odpad a zbaviť sa čiernych skládok. Toto riešenie sa v poslednej dobe zavádza najmä v reštauráciách a školských jedálňach a má veľa výhod. Okrem toho, že je v súlade s platnou legislatívou, premieňa kuchynský odpad na výživný kompost a prispieva k zlepšovaniu životného prostredia. Technológiu rozkladu biologických odpadov je možné aplikovať aj pre samosprávy, kedy sa množstvo odpadu zníži o viac ako 30% a taktiež sa predíde nezákonnému spaľovaniu. Spomenúť treba aj kvalitné prírodné hnojivo, ktoré je potom možné využiť v rámci obce a pre obyvateľov. Prednáška bola o to zaujímavejšia, že hlavnou cenou v tombole bol práve hobby kompostér.

Odborná prednáška

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko a JRK Waste Management s.r.o 

Vás srdečne pozývajú dňa 27. februára 2015, t.j. v piatok, o 17:15 hod. v Kultúrnom dome v Novom Tekove  na odbornú prednášku  Efektívne nakladanie s bioodpadom 

Pán Mgr. Martin Markuljak 

Vám porozpráva o spôsoboch kompostovania na vidieku, legislatíve a hiararchii odpadového  hospodárstva ako aj finančných možnostiach  podpory zhodnocovania biologických odpadov v obci. 

Pre účastníkov prednášky je pripavená aj tombola s praktickými zaujímavými cennami. Hlavnou cenou je hobby kompostér! 

Občerstvenie pre účastníkov je zabezpečené. 

Tešíme sa na Vás. 

Vedenie OZ  Hroneko 

8. Valné zhromaždenie

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

8. Valné zhromaždenie OZ Hroneko.
Dňa 29.11.2014 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Novom Tekove konalo už ôsme zasadnutie Valného zhromaždenia nášho občianskeho združenia. Rokovanie otvoril predseda združenia a poďakoval prítomným za hojnú účasť. Členovia na schôdzi schválili návrh rozpočtu na rok 2015 ako aj návrh plánu aktivít na budúci rok. Odsúhlasili sme aj prijatie šiestich nových členov do združenia. Na záver schôdze sme sa poďakovali pani starostke, ktorá bola naším hosťom, za jej podporu našim aktivitám a za jej doterajšiu odvedenú prácu v prospech obce. Do konca roka nám ešte zostáva vypracovať a zosumarizovať ročné zúčtovanie obecnej dotácie, na čo máme ešte cca dva týždne. Až potom si na čas vydýchneme .-)
 

Absolvovali sme školenie

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme zorganizovalo dňa 10. mája 2014 pre záujemcov školenie kompost – majstrov v Novom Tekove. Odborným garantom školenia bol odborník B. Moňok. Zabezpečenie školenia naše združenie financovalo z príspevku získaného z 2% z daní FO/PO v minulom roku. Vyškolení kompost - majstri si vypočuli dôležité informácie a prezentácie o systéme odpadového hospodárstva, legislatívnom procese, teórii kompostovacieho procesu, naučili sa ako prevádzkovať obecné kompostovisko. Priamo v teréne počas praktickej časti školenia bola mladým účastníkom školenia vysvetlená starostlivosť o kompost, pravidlá prekopávania kompostu, meranie teploty zakládky, dôležitosť zvlhčovania kompostovaného materiálu a v neposlednom rade pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v okolí kompostoviska. Nálada bola dobrá, keďže aj počasie nám vyšlo. Všetci zúčastnení dostanú certifikát o absolvovaní školenia. Na záver dávame do pozornosti otváracie hodiny kompostoviska, takže keď máte nejaký záhradný odpad a neviete čo s ním, kontaktujte nás. My sme mládež v akcii, my sme šanca pre Tekov. Radi Vám poradíme aj pomôžeme. Príďte sa pozrieť do areálu obecného kompostoviska.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"