Prednáška JRK

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

OZ Hroneko zorganizovalo ekologickú prednášku

Nepovolené nakladanie s odpadom, kompostovacie riešenia pre gastronomické prevádzky, ale aj samotné elektrické kompostéry boli hlavnými témami odbornej prednášky.

Občianske združenie Hroneko so sídlom v Novom Tekove je známe svojou ekologickou činnosťou, ku ktorej bez pochyby patria aj tradičné odborné prednášky. Tá posledná s názvom „Efektívne nakladanie s bioodpadom“ bola organizovaná v spolupráci s JRK Waste Management, firmou, ktorá sa zaoberá efektívnym spracovaním bioodpadu. Keďže náklady na vývoz komunálneho odpadu každoročne narastajú, existujú prostriedky ako ušetriť, ale zároveň i znížiť odpad a zbaviť sa čiernych skládok. Toto riešenie sa v poslednej dobe zavádza najmä v reštauráciách a školských jedálňach a má veľa výhod. Okrem toho, že je v súlade s platnou legislatívou, premieňa kuchynský odpad na výživný kompost a prispieva k zlepšovaniu životného prostredia. Technológiu rozkladu biologických odpadov je možné aplikovať aj pre samosprávy, kedy sa množstvo odpadu zníži o viac ako 30% a taktiež sa predíde nezákonnému spaľovaniu. Spomenúť treba aj kvalitné prírodné hnojivo, ktoré je potom možné využiť v rámci obce a pre obyvateľov. Prednáška bola o to zaujímavejšia, že hlavnou cenou v tombole bol práve hobby kompostér.

Odborná prednáška

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko a JRK Waste Management s.r.o 

Vás srdečne pozývajú dňa 27. februára 2015, t.j. v piatok, o 17:15 hod. v Kultúrnom dome v Novom Tekove  na odbornú prednášku  Efektívne nakladanie s bioodpadom 

Pán Mgr. Martin Markuljak 

Vám porozpráva o spôsoboch kompostovania na vidieku, legislatíve a hiararchii odpadového  hospodárstva ako aj finančných možnostiach  podpory zhodnocovania biologických odpadov v obci. 

Pre účastníkov prednášky je pripavená aj tombola s praktickými zaujímavými cennami. Hlavnou cenou je hobby kompostér! 

Občerstvenie pre účastníkov je zabezpečené. 

Tešíme sa na Vás. 

Vedenie OZ  Hroneko 

8. Valné zhromaždenie

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

8. Valné zhromaždenie OZ Hroneko.
Dňa 29.11.2014 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Novom Tekove konalo už ôsme zasadnutie Valného zhromaždenia nášho občianskeho združenia. Rokovanie otvoril predseda združenia a poďakoval prítomným za hojnú účasť. Členovia na schôdzi schválili návrh rozpočtu na rok 2015 ako aj návrh plánu aktivít na budúci rok. Odsúhlasili sme aj prijatie šiestich nových členov do združenia. Na záver schôdze sme sa poďakovali pani starostke, ktorá bola naším hosťom, za jej podporu našim aktivitám a za jej doterajšiu odvedenú prácu v prospech obce. Do konca roka nám ešte zostáva vypracovať a zosumarizovať ročné zúčtovanie obecnej dotácie, na čo máme ešte cca dva týždne. Až potom si na čas vydýchneme .-)
 

Absolvovali sme školenie

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme zorganizovalo dňa 10. mája 2014 pre záujemcov školenie kompost – majstrov v Novom Tekove. Odborným garantom školenia bol odborník B. Moňok. Zabezpečenie školenia naše združenie financovalo z príspevku získaného z 2% z daní FO/PO v minulom roku. Vyškolení kompost - majstri si vypočuli dôležité informácie a prezentácie o systéme odpadového hospodárstva, legislatívnom procese, teórii kompostovacieho procesu, naučili sa ako prevádzkovať obecné kompostovisko. Priamo v teréne počas praktickej časti školenia bola mladým účastníkom školenia vysvetlená starostlivosť o kompost, pravidlá prekopávania kompostu, meranie teploty zakládky, dôležitosť zvlhčovania kompostovaného materiálu a v neposlednom rade pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v okolí kompostoviska. Nálada bola dobrá, keďže aj počasie nám vyšlo. Všetci zúčastnení dostanú certifikát o absolvovaní školenia. Na záver dávame do pozornosti otváracie hodiny kompostoviska, takže keď máte nejaký záhradný odpad a neviete čo s ním, kontaktujte nás. My sme mládež v akcii, my sme šanca pre Tekov. Radi Vám poradíme aj pomôžeme. Príďte sa pozrieť do areálu obecného kompostoviska.

Prednška o kompostovani

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko a Priatelia Zeme – SPZ zorganizovali 7. marca 2014 v Kultúrnom dome odbornú prednášku pre širokú verejnosť s výstižným mottom „Kompostovanie – cesta k zdravej pôde“. Odborným garantom prednášky bol Branislav Moňok, ktorý pútavo rozprával ako správne kompostovať biologický odpad vznikajúci na záhradke i v kuchyni a ako z neho získať kvalitné hnojivo v podobe kompostu. Snažil sa povedať o kompostovaní naozaj všetko aj použitím svojich ilustračných fotografií. Prítomným sa prednáška páčila, organizátorov potešila hojná účasť a už sa tešíme na všetky postrehy a podnety od občanov. Sme veľmi radi, že sme Priateľom Zeme mohli ukázať aj naše kompostovisko, o ktoré sa v obci staráme, rovnako aj školskú záhradu, ktorú postupne skrášľujeme a pripravujeme na verejnú oddychovú zónu pre všetkých občanov našej obce. Pán Moňok nám po prezretí kompostoviska odborne poradil ako zlepšiť a hlavne urýchliť kompostovací proces. Na spestrenie podvečera sme zorganizovali žrebovanie o praktické hodnotné ceny, ako napríklad pracovné náradie vhodné do záhrady, materiály na výsadbu kvetín a drevín, ale aj veci potrebné ku kompostovaniu. Hlavnú cenu priniesli prednášajúci, a bol ňou 400 litrový plastový hobby kompostér. Celá prednáška sa uskutočnila vďaka naším podporovateľom, ktorí nám v minulom roku darovali 2% zo svojich daní, aby sme mohli napĺňať ciele nášho združenia. Ďakujeme.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"