Novotekovčania sa učili ako správne kompostovať

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko zorganizovalo ďalšiu zo svojich tematických prednášok, ktoré sa venujú spracovaniu biologicky rozložiteľného odpadu. Pred pár mesiacmi si mohla verejnosť vypočuť prednášku o premieňaní kuchynského odpadu na výživný kompost od firmy JRK a v sobotu, 6. júna 2015, sa na obecnom kompostovisku hovorilo o efektívnom spracovaní záhradného odpadu kompostovaním. Zúčastnení mali taktiež možnosť vyskúšať si zakladanie profi kompostéra a starostlivosť o kompost. „Kompostovisko je bufet pre zvieratá a my rozhodujeme o tom, koho tam chceme mať,“ povedal Branislav Moňok z Občianskeho združenia Priatelia Zeme. Okrem iného sa totiž počas prednášky hovorilo aj o chybách, ktoré sa robia pri spracovaní kompostu. Za istých okolností totiž môžeme do kompostu pritiahnuť nežiaduce hlodavce, ktoré znehodnotia možno niekoľko mesačnú prácu s kompostom. Mnohé obce bojujú proti nezákonnému spaľovaniu odpadov. To bola tiež jedna z tém, kedy prednášajúci priblížil niekoľko alternatívnych možností nakladania s biologickým odpadom. Súčasťou prednášky bolo tiež školenie pre našu pracovníčku, ktorú Hroneko zamestnalo od 1. mája 2015, keďže v náplni práce má najmä obsluhovanie kompostoviska, starostlivosť o kompost a dohliadanie na správny priebeh kompostovania. Na vytvorenie tohto pracovného miesta sme z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Levice v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia získali finančný príspevok vo výške 1341,05 EUR na podporu vytvorenia pracovného miesta vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania. Jednou z vymedzených oblastí tohto Národného projektu „Podpora zamestnávanie UoZ“, v ktorom sme uspeli je aj „tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia“. Budeme radi, keď areál kompostoviska navštívite aj vy. Môžete sem doniesť Váš rastlinný odpad zo záhrad, kompostuje sa tráva, konáre do hrúbky 5 cm, burina, pozberové zvyšky a iný rastlinný materiál. Ak máte záujem o kompost včas nám to oznámte, poskytneme Vám ho bezplatne. Veríme, že Vám týmto pomôžeme pri odpratávaní biologického odpadu.

Čistili sme chotár našej obce

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Hroneko začalo rok 2015 tradičnou jarnou akciou – čistením chotára obce Nový Tekov, a to v sobotu 11. apríla. Počasie nám konečne prialo. Akciu sme ohlasovali aj v obecnom rozhlase, keďže sme chceli zapojiť čo najviac dobrovoľníkov aj mimo nášho združenia. Škoda, že sa nepodarilo presvedčiť viacerých. Ale akcia napriek tomu splnila svoj účel. Nasadili sme reflexné vesty a pobrali sme sa k mochovskej ceste. Zbierali sme odpadky, ktoré tam naši spoluobčania počas zimných mesiacov s radosťou z auta vyhodili alebo proste len tak „zabudli“. Tak napríklad sme našli aj pet fľaše, servítky, sáčky, igelitky, konzervy, plechovky, plienky a veľa iných zaujímavostí. Počas jedného popoludnia sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo smetí a naplnili sme 16 plastových vriec. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka, že si uvedomujú v čom spočíva ochrana životného prostredia a starostlivosť o okolitú prírodu. Odpratanie naplnených vriec zabezpečili pracovníci obecného úradu. Ešte raz ďakujeme.

Prednáška JRK

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

OZ Hroneko zorganizovalo ekologickú prednášku

Nepovolené nakladanie s odpadom, kompostovacie riešenia pre gastronomické prevádzky, ale aj samotné elektrické kompostéry boli hlavnými témami odbornej prednášky.

Občianske združenie Hroneko so sídlom v Novom Tekove je známe svojou ekologickou činnosťou, ku ktorej bez pochyby patria aj tradičné odborné prednášky. Tá posledná s názvom „Efektívne nakladanie s bioodpadom“ bola organizovaná v spolupráci s JRK Waste Management, firmou, ktorá sa zaoberá efektívnym spracovaním bioodpadu. Keďže náklady na vývoz komunálneho odpadu každoročne narastajú, existujú prostriedky ako ušetriť, ale zároveň i znížiť odpad a zbaviť sa čiernych skládok. Toto riešenie sa v poslednej dobe zavádza najmä v reštauráciách a školských jedálňach a má veľa výhod. Okrem toho, že je v súlade s platnou legislatívou, premieňa kuchynský odpad na výživný kompost a prispieva k zlepšovaniu životného prostredia. Technológiu rozkladu biologických odpadov je možné aplikovať aj pre samosprávy, kedy sa množstvo odpadu zníži o viac ako 30% a taktiež sa predíde nezákonnému spaľovaniu. Spomenúť treba aj kvalitné prírodné hnojivo, ktoré je potom možné využiť v rámci obce a pre obyvateľov. Prednáška bola o to zaujímavejšia, že hlavnou cenou v tombole bol práve hobby kompostér.

Odborná prednáška

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko a JRK Waste Management s.r.o 

Vás srdečne pozývajú dňa 27. februára 2015, t.j. v piatok, o 17:15 hod. v Kultúrnom dome v Novom Tekove  na odbornú prednášku  Efektívne nakladanie s bioodpadom 

Pán Mgr. Martin Markuljak 

Vám porozpráva o spôsoboch kompostovania na vidieku, legislatíve a hiararchii odpadového  hospodárstva ako aj finančných možnostiach  podpory zhodnocovania biologických odpadov v obci. 

Pre účastníkov prednášky je pripavená aj tombola s praktickými zaujímavými cennami. Hlavnou cenou je hobby kompostér! 

Občerstvenie pre účastníkov je zabezpečené. 

Tešíme sa na Vás. 

Vedenie OZ  Hroneko 

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"