8. Valné zhromaždenie

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

8. Valné zhromaždenie OZ Hroneko.
Dňa 29.11.2014 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Novom Tekove konalo už ôsme zasadnutie Valného zhromaždenia nášho občianskeho združenia. Rokovanie otvoril predseda združenia a poďakoval prítomným za hojnú účasť. Členovia na schôdzi schválili návrh rozpočtu na rok 2015 ako aj návrh plánu aktivít na budúci rok. Odsúhlasili sme aj prijatie šiestich nových členov do združenia. Na záver schôdze sme sa poďakovali pani starostke, ktorá bola naším hosťom, za jej podporu našim aktivitám a za jej doterajšiu odvedenú prácu v prospech obce. Do konca roka nám ešte zostáva vypracovať a zosumarizovať ročné zúčtovanie obecnej dotácie, na čo máme ešte cca dva týždne. Až potom si na čas vydýchneme .-)
 

Absolvovali sme školenie

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme zorganizovalo dňa 10. mája 2014 pre záujemcov školenie kompost – majstrov v Novom Tekove. Odborným garantom školenia bol odborník B. Moňok. Zabezpečenie školenia naše združenie financovalo z príspevku získaného z 2% z daní FO/PO v minulom roku. Vyškolení kompost - majstri si vypočuli dôležité informácie a prezentácie o systéme odpadového hospodárstva, legislatívnom procese, teórii kompostovacieho procesu, naučili sa ako prevádzkovať obecné kompostovisko. Priamo v teréne počas praktickej časti školenia bola mladým účastníkom školenia vysvetlená starostlivosť o kompost, pravidlá prekopávania kompostu, meranie teploty zakládky, dôležitosť zvlhčovania kompostovaného materiálu a v neposlednom rade pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v okolí kompostoviska. Nálada bola dobrá, keďže aj počasie nám vyšlo. Všetci zúčastnení dostanú certifikát o absolvovaní školenia. Na záver dávame do pozornosti otváracie hodiny kompostoviska, takže keď máte nejaký záhradný odpad a neviete čo s ním, kontaktujte nás. My sme mládež v akcii, my sme šanca pre Tekov. Radi Vám poradíme aj pomôžeme. Príďte sa pozrieť do areálu obecného kompostoviska.

Prednška o kompostovani

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko a Priatelia Zeme – SPZ zorganizovali 7. marca 2014 v Kultúrnom dome odbornú prednášku pre širokú verejnosť s výstižným mottom „Kompostovanie – cesta k zdravej pôde“. Odborným garantom prednášky bol Branislav Moňok, ktorý pútavo rozprával ako správne kompostovať biologický odpad vznikajúci na záhradke i v kuchyni a ako z neho získať kvalitné hnojivo v podobe kompostu. Snažil sa povedať o kompostovaní naozaj všetko aj použitím svojich ilustračných fotografií. Prítomným sa prednáška páčila, organizátorov potešila hojná účasť a už sa tešíme na všetky postrehy a podnety od občanov. Sme veľmi radi, že sme Priateľom Zeme mohli ukázať aj naše kompostovisko, o ktoré sa v obci staráme, rovnako aj školskú záhradu, ktorú postupne skrášľujeme a pripravujeme na verejnú oddychovú zónu pre všetkých občanov našej obce. Pán Moňok nám po prezretí kompostoviska odborne poradil ako zlepšiť a hlavne urýchliť kompostovací proces. Na spestrenie podvečera sme zorganizovali žrebovanie o praktické hodnotné ceny, ako napríklad pracovné náradie vhodné do záhrady, materiály na výsadbu kvetín a drevín, ale aj veci potrebné ku kompostovaniu. Hlavnú cenu priniesli prednášajúci, a bol ňou 400 litrový plastový hobby kompostér. Celá prednáška sa uskutočnila vďaka naším podporovateľom, ktorí nám v minulom roku darovali 2% zo svojich daní, aby sme mohli napĺňať ciele nášho združenia. Ďakujeme.

Brigáda v bývalej škole

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko pomáha obci s prevádzkou kompostoviska, ktoré sa nachádza v záhrade v areáli bývalej Základnej školy v Novom Tekove. V sobotu, dňa 15. marca 2014 poobede v čase od 15:00 do 18:00 hod. bude areál školy otvorený pre verejnosť a môžete sem doniesť Váš rastlinný odpad zo záhrad. Odborne Vám poradíme a usmerníme Vás. Kompostuje sa tráva, konáre, burina, pozberové zvyšky a iný rastlinný materiál. Zároveň budete mať možnosť zapojiť sa do prác na ukladaní materiálu na kompostovisko. Ďakujeme.

Prvá tohtoročná brigáda

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko začalo kalendárny rok 2014 akciou ako sa patrí. Tekovská ekologická s.r.o. nás požiadala o pomoc, tak sme nelenili a 11. januára dopoludnia sme zorganizovali brigádu, na ktorej sa zúčastnilo 18 našich členov. Náplňou našej práce bolo vyzbierať úlety odpadkov, ktoré sa nachádzali v okolí aj v areáli skládky odpadov v Novom Tekove. Podarilo sa nám vyzbierať zhruba 100 plastových vriec odpadu. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka. Vedenie spoločnosti Tekovská ekologická poďakovalo za pomoc a prisľúbilo podporu aktivitám nášho občianskeho združenia. Ďakujeme.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"