Tekovčania vyčistili chotár obce

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Asi deväťdesiat Tekovčanov, dospelí, deti, členovia miestnych občianskych združení spojili svoje sily a vyzbierali odpadky v okolí rieky Hron, miestneho rybníka a ďalších verejných priestranstiev v obci.

Nový Tekov. Čierne skládky odpadu sú problém, s ktorým obce a mestá dlhodobo bojujú. Nelegálne hromadenie odpadu na verejných priestranstvách pôsobí negatívne, niektoré skládky môžu byť hrozbou pre zdravie, ale okrem toho majú aj finančný dopad na ich odstránenie. Obec Nový Tekov sa v spolupráci s občianskym združením Hroneko rozhodlo zorganizovať dobrovoľnícku brigádu, ktorej cieľom bolo čierne skladiská odstrániť a vyčistiť okolie obce, na ktorom sa po zimných mesiacoch hromadili vrecia odpadkov, plasty či stavebný materiál. Do spoločnej aktivity sa zapojilo približne deväťdesiat ľudí. V malých skupinách vyčistili okolie miestneho rybníka a rieky Hron či časť obce za záhradami rodinných domov. V mnohých prípadoch našli veci, ktoré sú dôkazom nezodpovedného prístupu ľudí k životnému prostrediu. Plastové fľaše, prepravky, vrecia, kvetináče či textilný odpad sú predmety, ktoré sa dajú ľahko vyseparovať. V okolí rieky Hron sa taktiež pomerne často vyskytujú pneumatiky, puklice z kolies áut, ale aj stavebný odpad.

Čierne skládky sú problémom, ktorý sa ťažko rieši a v súčasnosti neexistuje ani mechanizmus, ktorý by ich vytváranie obmedzil. Dobrou správou je, že združenia a rôzne iniciatívy o probléme informujú a svojím pozitívnym príkladom prispievajú k lepším a čistejším zajtrajškom. V Novom Tekove sa do podobných aktivít dlhodobo zapájajú vďaka svojim rodičom či súrodencom aj najmenšie deti, ktoré ruku k dielu priložili aj na poslednom spoločnom čistení obce. Viesť k zodpovednému životu tých najmenších je jeden zo spôsobov, ktorý nám môže pomôcť zabezpečiť lepšiu a čistejšiu budúcnosť.

Monika Bartošová

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"