Odpady sa týkajú nás všetkých

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Ako správne triediť odpady? Najmä o tom bola prednáška pod vedením odborníka Braňa Moňoka,
ktorú Občianske združenie Hroneko zorganizovalo z prostriedkov obecnej dotácie 24. októbra 2018
v kultúrnom dome. Zámerom bolo odborne a podrobne vysvetliť občanom, čo patrí, ale aj čo nepatrí
medzi plasty, papier, sklo, kovy, tetrapaky a bioodpad. Počas celej prednášky bola vedená aj vcelku
zaujímavá diskusia prítomných s prednášajúcim. Hroneko na prednáške predstavilo aj nový krátky
poučný film o dôležitosti správneho triedenia odpadov. Tento krátky film plánujeme v najbližšom
období šíriť na internete, ale aj distribuovať do domácností v obci. Chceme totiž nabudiť a naštartovať
ľudí, ale aj kompetentných, aby viac a správne triedili všetky zložky komunálneho odpadu a viac
pozornosti venovali celej odpadovej problematike.

Krátky dokumentárny film nájdete na https://youtu.be/ZxSWWaSg3bk.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"