Novotekovčania sa učili ako správne kompostovať

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko zorganizovalo ďalšiu zo svojich tematických prednášok, ktoré sa venujú spracovaniu biologicky rozložiteľného odpadu. Pred pár mesiacmi si mohla verejnosť vypočuť prednášku o premieňaní kuchynského odpadu na výživný kompost od firmy JRK a v sobotu, 6. júna 2015, sa na obecnom kompostovisku hovorilo o efektívnom spracovaní záhradného odpadu kompostovaním. Zúčastnení mali taktiež možnosť vyskúšať si zakladanie profi kompostéra a starostlivosť o kompost. „Kompostovisko je bufet pre zvieratá a my rozhodujeme o tom, koho tam chceme mať,“ povedal Branislav Moňok z Občianskeho združenia Priatelia Zeme. Okrem iného sa totiž počas prednášky hovorilo aj o chybách, ktoré sa robia pri spracovaní kompostu. Za istých okolností totiž môžeme do kompostu pritiahnuť nežiaduce hlodavce, ktoré znehodnotia možno niekoľko mesačnú prácu s kompostom. Mnohé obce bojujú proti nezákonnému spaľovaniu odpadov. To bola tiež jedna z tém, kedy prednášajúci priblížil niekoľko alternatívnych možností nakladania s biologickým odpadom. Súčasťou prednášky bolo tiež školenie pre našu pracovníčku, ktorú Hroneko zamestnalo od 1. mája 2015, keďže v náplni práce má najmä obsluhovanie kompostoviska, starostlivosť o kompost a dohliadanie na správny priebeh kompostovania. Na vytvorenie tohto pracovného miesta sme z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Levice v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia získali finančný príspevok vo výške 1341,05 EUR na podporu vytvorenia pracovného miesta vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania. Jednou z vymedzených oblastí tohto Národného projektu „Podpora zamestnávanie UoZ“, v ktorom sme uspeli je aj „tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia“. Budeme radi, keď areál kompostoviska navštívite aj vy. Môžete sem doniesť Váš rastlinný odpad zo záhrad, kompostuje sa tráva, konáre do hrúbky 5 cm, burina, pozberové zvyšky a iný rastlinný materiál. Ak máte záujem o kompost včas nám to oznámte, poskytneme Vám ho bezplatne. Veríme, že Vám týmto pomôžeme pri odpratávaní biologického odpadu.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"