Na Slovensku sa začalo zálohovanie plastových fliaš a plechoviek. Ako bude systém fungovať?

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Začiatok nového kalendárneho roka je pre Slovensko dôležitým krokom k
zelenšej budúcnosti, ktorej súčasťou budeme my všetci a tiež nasledujúce
generácie. Prvého januára sa totiž oficiálne začalo zálohovanie PET fliaš a
plechoviek. Prázdne plastové fľaše či plechovky budeme po novom nosiť späť
do obchodov. Prevádzky, ktoré majú rozlohu nad 300 m2, sú povinné
zálohované obaly odoberať. Pre ostatné obchody je zálohovanie dobrovoľné.
Ako bude systém fungovať a čo to znamená, pre bežných ľudí?


Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, ktoré sú balené v plastových fľašiach
či plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Výnimkou sú obaly od mlieka a mliečnych
nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. Tieto
obaly treba naďalej separovať do žltých kontajnerov určených na zber plastov. Fľaše
a plechovky sa musia odovzdávať neskrčené a s čitateľným čiarovým kódom. Len tak
ich vie zálohomat respektíve ručný skener overiť a vyplatiť zákazníkovi naspäť
zálohu. Zálohujú sa len tie obaly, ktoré sú označené veľkým symbolom „Z“ vsadeným
do recyklačných šípok. Ten bude umiestnený v blízkosti čiarového kódu a dopĺňať ho
bude text „ZÁLOHOVANÉ“.


Výška zálohy je pre všetky druhy jednorazových nápojových obalov jednotná – 15
centov. Fľaše a plechovky síce môžeme zálohovať v ktoromkoľvek obchode na
Slovensku, ale vrátený záloh môžeme minúť len v predajni, kde sme dané obaly
odovzdali. Obaly budeme vracať do pripravených zálohomatov, alebo v menších
obchodoch pri pokladni, kde ich pracovník odoberie a overí pomocou ručného
skenera. Zároveň tiež po odovzdaní obalov vytlačia kupón s výškou zálohy, ktorý za
vrátené obaly dostaneme. Ich princíp je teda podobný ako pri známych automatoch
na zálohovanie sklenených fliaš.


Z obchodov sa vrátené plastové fľaše a plechovky budú prepravovať do triediaceho
centra a odtiaľ na recykláciu. Následne sa z recyklovaného materiálu budú môcť
vyrobiť nové fľaše či plechovky na ten istý účel. Práve táto výhoda sa radí medzi
najväčšie prínosy zálohovania, keďže pri doterajšom zbere odpadov takéto efektívne
zálohovanie nebolo možné. Ročne sa na Slovensku podľa Ministerstva životného
prostredia predá asi miliarda PET fliaš a 345 miliónov plechoviek od nápojov, pričom
miera recyklácie PET fliaš dosahuje o niečo viac než 60%. Znamená to, že stovky
miliónov plastových fliaš končia v lepšom prípade v komunálnom odpade a teda na
skládkach, v horšom prípade v prírode a doba ich rozkladu sa odhaduje možno až na
500 rokov.


Najčastejšie otázky a odpovede:


Aká bude výška zálohy?
Výška zálohy bude jednotná pre PET fľaše aj plechovky, 15 eurocentov.


Bude sa zálohovanie týkať všetkých PET fliaš a plechoviek?
Zálohovanie sa bude týkať všetkých nápojových obalov obsahujúcich viac ako 80 %
vody, ktoré sú balené v plastových fľašiach alebo plechovkách s objemom 0,1 až 3
litre.


Budú sa zálohované obaly môcť vracať skrčené?
Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Je
potrebné dbať, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.


Bude obmedzená doba na vrátenie PET fliaš a plechoviek?
Pri obaloch, ktoré je možné vrátiť, nie je žiadne časové obmedzenie.


Možno vrátiť PET fľaše a plechovky, ktoré som zakúpil pred zavedením
zálohovania?
Nie. Aby systém fungoval je nevyhnutné, aby sa vracali len fľaše označené
symbolom zálohovania (Z) a textom zálohované, za ktoré už bola zaplatená záloha.


Čo s PET fľašou a plechovkou kúpenou v zahraničí?
Ak za fľašu nebola zaplatená záloha, tak ju treba dať do žltej nádoby na triedený
zber.


Môžem záloh minúť v ľubovoľnom obchode?
Nie. Fľaše a plechovky síce môžeme zálohovať v ktoromkoľvek obchode na
Slovensku, bez ohľadu na to, kde sme ich predtým kúpili, avšak vrátenú zálohu
môžeme následne minúť len v predajni, kde sme dané obaly odovzdali.


Kde nájdem mapu odberných miest?
Mapu zapojených odberných miest zverejní Správca zálohového systému na
webových stránkach www.slovenskozalohuje.sk a/alebo www.spravcazaloh.sk
začiatkom roka 2022 a bude sa priebežne aktualizovať s počtom pribúdajúcich
zapojených predajní.


Môže sa zákazník v roku 2022 stretnúť aj s fľašami, ktoré nie sú označené ako
zálohovateľné?
Prechodné obdobie, keď sa zákazník môže na pulte obchodov stretnúť aj so starými
nezálohovanými plastovými fľašami a plechovkami, potrvá maximálne do 30. júna
2022.


ZDROJ: www.slovenskozalohuje.sk/www.minzp.sk

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"