Skip to main content
Napísal Hroneko
dňa 28. máj 2024
Zdieľať cez

OZ Hroneko zorganizovalo odbornú prednášku spojenú s diskusiou na tému „Plať za odpady toľko, koľko ich v skutočnosti vyhodíš“. Branislav Moňok zo združenia Priatelia Zeme vo svojej prezentácii priblížil prítomným, čo všetko vplýva na výšku poplatku za odpady, ktorý každoročne platíme obci. Tiež venoval veľkú pozornosť pripravovaným zmenám v poplatkoch za odpady od roku 2024, keď bude zavedená povinnosť úpravy odpadov pred skládkovaním, ktorá so sebou prinesie vyššie náklady zberovej spoločnosti, teda aj drahšie odpadové hospodárstvo obce.


Ako vie domácnosť ovplyvniť výšku poplatku za odpady? Jednoducho: minimalizuje vznik svojich odpadov (nekupuje to, čo nepotrebuje), poškodené veci opravuje, vyhýba sa jednorázovým výrobkom, poctivo recykluje (triedi) a v neposlednom rade
kompostuje bioodpady z kuchyne a zo záhradky. Tak môže každý občan prispieť k znižovaniu množstva zmesových komunálnych odpadov, ktoré končia na skládke odpadov. Pomáha tým sebe, svojej obci a životnému prostrediu. Treba si uvedomiť jednu podstatnú vec, že za zber a zhodnotenie vytriedených plastov, papiera, skla, plechoviek a kovov občania ani obec nič neplatí, je to zadarmo.


V Novom Tekove sa plánuje od budúceho roka zaviesť množstvový zber zmesových
komunálnych odpadov, kde by malo dôležitú úlohu zohrávať váženie smetných nádob
v deň zberu a presná evidencia vyvážaných odpadov z domácností. V súčasnosti
prebiehajú diskusie a rokovania, aby bol zavedený najvhodnejší a najefektívnejší
spôsob zberu TKO. O všetkom podstatnom budú občania včas informovaní.