Novotekovčania sa učili ako správne kompostovať

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko zorganizovalo ďalšiu zo svojich tematických prednášok, ktoré sa venujú spracovaniu biologicky rozložiteľného odpadu. Pred pár mesiacmi si mohla verejnosť vypočuť prednášku o premieňaní kuchynského odpadu na výživný kompost od firmy JRK a v sobotu, 6. júna 2015, sa na obecnom kompostovisku hovorilo o efektívnom spracovaní záhradného odpadu kompostovaním. Zúčastnení mali taktiež možnosť vyskúšať si zakladanie profi kompostéra a starostlivosť o kompost. „Kompostovisko je bufet pre zvieratá a my rozhodujeme o tom, koho tam chceme mať,“ povedal Branislav Moňok z Občianskeho združenia Priatelia Zeme. Okrem iného sa totiž počas prednášky hovorilo aj o chybách, ktoré sa robia pri spracovaní kompostu. Za istých okolností totiž môžeme do kompostu pritiahnuť nežiaduce hlodavce, ktoré znehodnotia možno niekoľko mesačnú prácu s kompostom. Mnohé obce bojujú proti nezákonnému spaľovaniu odpadov. To bola tiež jedna z tém, kedy prednášajúci priblížil niekoľko alternatívnych možností nakladania s biologickým odpadom. Súčasťou prednášky bolo tiež školenie pre našu pracovníčku, ktorú Hroneko zamestnalo od 1. mája 2015, keďže v náplni práce má najmä obsluhovanie kompostoviska, starostlivosť o kompost a dohliadanie na správny priebeh kompostovania. Na vytvorenie tohto pracovného miesta sme z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Levice v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia získali finančný príspevok vo výške 1341,05 EUR na podporu vytvorenia pracovného miesta vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania. Jednou z vymedzených oblastí tohto Národného projektu „Podpora zamestnávanie UoZ“, v ktorom sme uspeli je aj „tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia“. Budeme radi, keď areál kompostoviska navštívite aj vy. Môžete sem doniesť Váš rastlinný odpad zo záhrad, kompostuje sa tráva, konáre do hrúbky 5 cm, burina, pozberové zvyšky a iný rastlinný materiál. Ak máte záujem o kompost včas nám to oznámte, poskytneme Vám ho bezplatne. Veríme, že Vám týmto pomôžeme pri odpratávaní biologického odpadu.

Čistili sme chotár našej obce

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Hroneko začalo rok 2015 tradičnou jarnou akciou – čistením chotára obce Nový Tekov, a to v sobotu 11. apríla. Počasie nám konečne prialo. Akciu sme ohlasovali aj v obecnom rozhlase, keďže sme chceli zapojiť čo najviac dobrovoľníkov aj mimo nášho združenia. Škoda, že sa nepodarilo presvedčiť viacerých. Ale akcia napriek tomu splnila svoj účel. Nasadili sme reflexné vesty a pobrali sme sa k mochovskej ceste. Zbierali sme odpadky, ktoré tam naši spoluobčania počas zimných mesiacov s radosťou z auta vyhodili alebo proste len tak „zabudli“. Tak napríklad sme našli aj pet fľaše, servítky, sáčky, igelitky, konzervy, plechovky, plienky a veľa iných zaujímavostí. Počas jedného popoludnia sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo smetí a naplnili sme 16 plastových vriec. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka, že si uvedomujú v čom spočíva ochrana životného prostredia a starostlivosť o okolitú prírodu. Odpratanie naplnených vriec zabezpečili pracovníci obecného úradu. Ešte raz ďakujeme.

Prednáška JRK

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

OZ Hroneko zorganizovalo ekologickú prednášku

Nepovolené nakladanie s odpadom, kompostovacie riešenia pre gastronomické prevádzky, ale aj samotné elektrické kompostéry boli hlavnými témami odbornej prednášky.

Občianske združenie Hroneko so sídlom v Novom Tekove je známe svojou ekologickou činnosťou, ku ktorej bez pochyby patria aj tradičné odborné prednášky. Tá posledná s názvom „Efektívne nakladanie s bioodpadom“ bola organizovaná v spolupráci s JRK Waste Management, firmou, ktorá sa zaoberá efektívnym spracovaním bioodpadu. Keďže náklady na vývoz komunálneho odpadu každoročne narastajú, existujú prostriedky ako ušetriť, ale zároveň i znížiť odpad a zbaviť sa čiernych skládok. Toto riešenie sa v poslednej dobe zavádza najmä v reštauráciách a školských jedálňach a má veľa výhod. Okrem toho, že je v súlade s platnou legislatívou, premieňa kuchynský odpad na výživný kompost a prispieva k zlepšovaniu životného prostredia. Technológiu rozkladu biologických odpadov je možné aplikovať aj pre samosprávy, kedy sa množstvo odpadu zníži o viac ako 30% a taktiež sa predíde nezákonnému spaľovaniu. Spomenúť treba aj kvalitné prírodné hnojivo, ktoré je potom možné využiť v rámci obce a pre obyvateľov. Prednáška bola o to zaujímavejšia, že hlavnou cenou v tombole bol práve hobby kompostér.

Odborná prednáška

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko a JRK Waste Management s.r.o 

Vás srdečne pozývajú dňa 27. februára 2015, t.j. v piatok, o 17:15 hod. v Kultúrnom dome v Novom Tekove  na odbornú prednášku  Efektívne nakladanie s bioodpadom 

Pán Mgr. Martin Markuljak 

Vám porozpráva o spôsoboch kompostovania na vidieku, legislatíve a hiararchii odpadového  hospodárstva ako aj finančných možnostiach  podpory zhodnocovania biologických odpadov v obci. 

Pre účastníkov prednášky je pripavená aj tombola s praktickými zaujímavými cennami. Hlavnou cenou je hobby kompostér! 

Občerstvenie pre účastníkov je zabezpečené. 

Tešíme sa na Vás. 

Vedenie OZ  Hroneko 

8. Valné zhromaždenie

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

8. Valné zhromaždenie OZ Hroneko.
Dňa 29.11.2014 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Novom Tekove konalo už ôsme zasadnutie Valného zhromaždenia nášho občianskeho združenia. Rokovanie otvoril predseda združenia a poďakoval prítomným za hojnú účasť. Členovia na schôdzi schválili návrh rozpočtu na rok 2015 ako aj návrh plánu aktivít na budúci rok. Odsúhlasili sme aj prijatie šiestich nových členov do združenia. Na záver schôdze sme sa poďakovali pani starostke, ktorá bola naším hosťom, za jej podporu našim aktivitám a za jej doterajšiu odvedenú prácu v prospech obce. Do konca roka nám ešte zostáva vypracovať a zosumarizovať ročné zúčtovanie obecnej dotácie, na čo máme ešte cca dva týždne. Až potom si na čas vydýchneme .-)
 

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"