Získaný dar sme využili na nákup štiepkovača

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Nášmu občianskemu združeniu sa opäť podarilo získať finančný dar od Nadácie Jána Korca. Nedávno sme podpísali zmluvu o poskytnutí daru vo výške 2000,-EUR. Ten sme využili na zakúpenie drviča drevnej hmoty značky LUMAG RamboHC15, ktorý jednoznačne prispeje k zlepšeniu využívania nepotrebnej drevnej hmoty a my dúfame, že aj vďaka tomu budeme produkovať kvalitný kompost potenciálnym záujemcom. V rámci letných mesiacov nám tento finančný dar od Nadácie Jána Korca výrazne pomôže zabezpečiť prevádzku komunitného kompostoviska ako aj starostlivosť o celý areál bývalej školy v Novom Tekove. Ďakujeme!

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"