Tekovčania opäť vyčistili okolie obce

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko v spolupráci s obecným úradom v Novom Tekove opäť po roku zorganizovalo veľkú jarnú brigádu zameranú na zber smetí a čistenie chotára našej obce od odpadkov, tzv. „čiernych“ skládok. Nelegálne hromadenie odpadu najmä na skrytých verejných priestranstvách pôsobí negatívne pri rodinných prechádzkach. Niektoré väčšie skládky však môžu byť hrozbou aj pre naše zdravie. Preto sme sa rozhodli opäť zorganizovať dobrovoľnícku brigádu, ktorej cieľom bolo smeti a odpadky odstrániť. Do spoločnej aktivity sa 12. júna zapojilo veľké množstvo nadšencov rôznych vekových kategórií, čo nás veľmi potešilo. V štvorčlenných skupinách s vrecami v ruke vyčistili mŕtve rameno Hrona, okolie cyklotrasy, cestu pod záhradami od cintorína, miestnu komunikáciu na vinice ale aj komunikáciu smerom na Malé Kozmálovce. V mnohých prípadoch našli veci, ktoré sú dôkazom nezodpovedného prístupu ľudí k prírode, v ktorej vlastne aj tí nezodpovední ľudia žijú... Plastové PET fľaše, igelity, staré oblečenie, vrecia, veľké množstvo sklenených fliaš, plechoviek a rôznych stavebných materiálov. Väčšina z týchto predmetov sa dala bez problémov v našej obci vytriediť, len škoda, že nebola vôľa zo strany tých nezodpovedných.

Čierne skládky sú problémom, ktorý sa ťažko rieši a dôkaz v podobe fotografie alebo videozáznamu sa len ťažko dá zadovážiť a použiť. Dobrou správou však je, že združenia a občianske iniciatívy o probléme informujú a svojím pozitívnym príkladom prispievajú k lepším a čistejším zajtrajškom. V Novom Tekove sa do podobných aktivít dlhodobo zapájajú vďaka svojim rodičom či súrodencom aj najmenšie deti, ktoré ruku k dielu priložili aj na poslednom spoločnom čistení obce. Viesť k zodpovednému životu tých najmenších je jeden zo spôsobov, ktorý nám môže pomôcť zabezpečiť lepšiu a čistejšiu budúcnosť.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"