Staviame 1Máj

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

OZ Hroneko Vás srdečne pozýva na stavanie Mája dňa 30.4.2013 o 17:30 pri kultúrnom dome v Novom Tekove. Pripomenieme si ako sa kedysi oslavoval prvý Máj ˵ Sviatok práce ʺ. Zaspomíname v sprievode rodičov, starých rodičov na májové chvíle a naším zakončením bude opekačka v priestoroch bývalej ZŠ. Všetkým Vás srdečne pozývame. O špekačky a dobrú náladu je postarané.

Rovnošata je vítaná

OZ Hroneko

SE  logo njkprogram-mladez-v-akciinovy-tekov juventa

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"