Prednška o kompostovani

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko a Priatelia Zeme – SPZ zorganizovali 7. marca 2014 v Kultúrnom dome odbornú prednášku pre širokú verejnosť s výstižným mottom „Kompostovanie – cesta k zdravej pôde“. Odborným garantom prednášky bol Branislav Moňok, ktorý pútavo rozprával ako správne kompostovať biologický odpad vznikajúci na záhradke i v kuchyni a ako z neho získať kvalitné hnojivo v podobe kompostu. Snažil sa povedať o kompostovaní naozaj všetko aj použitím svojich ilustračných fotografií. Prítomným sa prednáška páčila, organizátorov potešila hojná účasť a už sa tešíme na všetky postrehy a podnety od občanov. Sme veľmi radi, že sme Priateľom Zeme mohli ukázať aj naše kompostovisko, o ktoré sa v obci staráme, rovnako aj školskú záhradu, ktorú postupne skrášľujeme a pripravujeme na verejnú oddychovú zónu pre všetkých občanov našej obce. Pán Moňok nám po prezretí kompostoviska odborne poradil ako zlepšiť a hlavne urýchliť kompostovací proces. Na spestrenie podvečera sme zorganizovali žrebovanie o praktické hodnotné ceny, ako napríklad pracovné náradie vhodné do záhrady, materiály na výsadbu kvetín a drevín, ale aj veci potrebné ku kompostovaniu. Hlavnú cenu priniesli prednášajúci, a bol ňou 400 litrový plastový hobby kompostér. Celá prednáška sa uskutočnila vďaka naším podporovateľom, ktorí nám v minulom roku darovali 2% zo svojich daní, aby sme mohli napĺňať ciele nášho združenia. Ďakujeme.

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"