Prednáška 23.4.2016

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

OZ Hroneko zorganizovalo prednášku o príčinách extrémnych horúčav

NOVÝ TEKOV. Občianske združenie Hroneko pokračuje vo svojich odborných prednáškach a po sérii niekoľkých prednášok o kompostovaní sa tentokrát hovorilo o príčinách extrémnych horúčav na Slovensku a možnosti riešenia na úrovni obce. „Nedostatok vody v krajine a odkanalizovanie aj dažďovej vody, ktorú máme zadarmo spôsobuje zvyšovanie produkcie citeľného tepla do atmosféry a následné prehrievanie krajiny,“ povedal Michal Kravčík, odborník v oblasti hydrológie, ktorý na prednáške vysvetľoval príčiny extrémnych horúčav a ich možné zmeny. Praktických riešení je samozrejme niekoľko, avšak všetky majú spoločný základ a tým je termoregulácia. Voda je v tomto prípade kľúčový činiteľ a udržiavať ju je dôležité aj v urbárnej zóne, kde ochladzovanie vedie k rovnomernejšiemu výskytu dažďa a snehu aj v krajine. Vody sa však vo veľkej miere zbavujeme nie len z obytných oblastí, ale aj z poľnohospodárskeho priestoru. O zlepšenie životného prostredia aj v súvislosti s extrémnymi horúčavami by mali mať záujem najmä samosprávy. Nové technologické riešenia a zmena vodnej politiky by tak zabezpečili viac vody v mestách, zvýšený výpar vody a následne zvýšenú vlhkosť ovzdušia. Za takýchto podmienok sa každá molekula nečistoty, prachu či peľu nabaľuje mikroskopickou časticou vody, je ťažšia a padá na zem, čím sa zase čistí samotné ovzdušie. Zo spomenutých faktov teda vyplýva, že zmeny v hospodárení s vodou, by mohli priniesť aj zdravšie prostredie pre obyvateľov, redukciu alergénov v ovzduší či zníženie astmatických ochorení. Aby sa tento reťazec uskutočnil, je potrebné vrátiť vodu do ekosystému aj v mestskom prostredí. Nádej pre naše životné prostredie však ešte neumrela. V roku 2012 európska Rada pre životné prostredie schválila návrh novej vodnej politiky na zadržiavanie vody v krajine, ktorá by sa mala premietnuť do investičných a finančných nástrojov. Občianske združenie Hroneko ďakuje aj touto cestou obci Nový Tekov, ktorá prednášku financovala a taktiež starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva za účasť na tomto podujatí. Najpozitívnejšie je, že na prednáške o extrémnych horúčavách sa zúčastnili desiatky ľudí, ktorým nie sú ekologické problémy ľahostajné. Veríme, že práve praktické rady Michala Kravčíka zmenia postoj obyvateľov k vode, a začnú sa tak diať prvé zmeny aj v našom regióne. Aj v tomto prípade totiž platí, že zmena prichádza vždy od jednotlivca. 

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"