OZ Hroneko sa zúčastnilo na podujatí Pecha Kucha Night

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko sa 14. septembra zúčastnilo podujatia Pecha Kucha Night (PKN) v Bátovciach, ktorého zámerom je podporovať a prezentovať zaujímavé organizácie, podujatia alebo projekty, ktoré pomáhajú rozvíjať tradície, umenie, kultúru či spoločnosť ako celok. Zámerom Divadla Pôtoň, ktoré organizuje podujatie PKN, je prinášať nové impulzy, motivácie a pozitívne príklady medzi ľudí. Medzi prezentujúcimi sú cestovatelia, dizajnéri, architekti, kreatívci, ale aj lídri občianskych združení. Občianske združenie Hroneko prezentovala naša členka Monika Bartošová, ktorá mala pripravených 20 fotografií, ktoré odzrkadľovali našu doterajšiu prácu. Fotografie poukazovali na našu prácu v areáli bývalej školskej záhrady, kde stále pracujeme na vytváraní oddychovej zóny, ktorá slúži nielen dospelým, ale aj deťom. Prezentované boli naše environmentálne, ale aj kultúrne a spoločenské aktivity, ktoré sa týkajú najmä organizovania rôznych podujatí ako sú prvomájové sprievody, halloweenske večierky alebo odborné prednášky. Podujatie Pecha Kucha Night je platformou, kde sa stretávajú inšpiratívni ľudia, ktorí medzi sebou zdieľajú informácie, nadväzujú nové partnerstvá alebo si vymieňajú svoje skúsenosti.

Predsedníctvo OZ Hroneko

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"