OZ Hroneko natočilo krátky eko-film

Napísal: Monika Bartošová. Posted in Kalendár akcií

Občianske združenie Hroneko sa v lete zapojilo do súťaže o finančnú dotáciu na natočenie krátkeho audiovizuálneho diela. Zvíťazili nad konkurenciou, teraz prezentujú film o ekologických problémoch v regióne Tekova.

Prebuďme v ľuďoch zodpovednosť
Cieľom niekoľkomesačného projektu Hroneka, bolo vytvoriť podklady pre vznik poučno-výchovného filmu, ktorý zachytáva niekoľko tvárí nášho regiónu. Témy, na ktoré sa film zameriava boli riešené a konzultované s odborníkmi na ekológiu a enviromentalistiku, sú preto zobrazované hodnoverne a objektívne. Prvá časť filmu „Prebuďme v ľuďoch zodpovednosť a potlačme ľahostajnosť k okolitému prostrediu“ zobrazuje samotnú obec Nový Tekov z jej geografického a prírodného hľadiska. Na druhej strane poukazuje na priemyselné zóny, ktoré sa nachádzajú v jej bezprostrednej blízkosti. Ide o atómovú elektráreň, skládku odpadov a malú vodnú elektráreň, ktorá bola vybudovaná na rieke Hron. Bežný občan nemá nijakú možnosť ovplyvniť to, akým spôsobom vplývajú spomenuté zóny na životné prostredie. Ľudia sa však zodpovednejšie môžu stavať napríklad k rieke Hron, ktorej tok sa radí k znečisteným, aj pre obrovské nánosy odpadu, každoročne zachytené na brehoch rieky.

Riešením je separovanie
Ďalšia časť poučného dokumentu kladie otázku, prečo sú čierne skládky odpadov v chotári obce či v jej ďalších zelených častiach stále aktuálne. Čas rozkladu voľne pohodených odpadov v prírode je rôzny. Dobrovoľníci a aktivisti nemajú priestor ani možnosti nato, aby ich odstránili všetky. Rozklad pneumatiky v prírode je približne tristo rokov. Plastová fľaša sa rozkladá päťsto rokov a sklo až štyritisíc rokov. Pri rozklade týchto materiálov sa do pôdy, vody a ovzdušia uvoľňujú toxické látky, čo vplýva na zdravotný stav každého z nás. Riešením nie je ani spaľovanie odpadov. Každá obec má v súčasnosti zabezpečený odvoz separovaného odpadu. Zelený odpad je lepšie uložiť na kompost a vyrobiť si tak kvalitné hnojivo napríklad na ďalšiu pestovateľskú sezónu.

Strácame pestrosť prírody
Pre náš región sú typické aj veľké plochy polí, obrábané poľnohospodármi. Zaužívané postupy obrábania však spôsobujú eróziu pôdy, jej neúmerné vysušovanie, kontamináciu pôdy a neuvážené výruby drevín. V dôsledku týchto zmien a chemizácie trpí hmyz, najmä včely, ktoré hynú rýchlejšie ako je pre nás únosné. Chýbajú im rozkvitnuté polia a lúčne porasty. Aj včelám však vieme pomôcť v našich záhradách. Stačí v nich vysadiť tymian, levanduľu, slnečnicu, snežienky, šalviu či cínie. Úbytok živočíchov a prežitie napríklad lastovičiek, škovránkov či jarabíc, taktiež závisí od spôsobu obhospodarovania krajiny človekom. Alarmujúcim tempom strácame pestrosť prírody. Mokrade, pasienky či lúky miznú z nášho prostredia a pritom sú pre voľne žijúce živočíchy zdrojom potravy a miestom rozmnožovania. Film okrajovo poukazuje aj na veľmi aktuálny problém, ktorým je nadmerný výrub stromov v našich lesoch.

Zmeňme pohodlné zvyky
V súčasnosti je téma globálneho otepľovania a klimatických zmien až príliš aktuálna. Aj v našom regióne ju pociťujeme v každodennom živote. Striedajú sa extrémne horúčavy a obdobia sucha s prívalovými dažďami a silnými búrkami, na ktoré často nie sme pripravení. Prostrediu v našom kraji môžeme pomôcť zadržiavaním zrážok, vytváraním malých vodných plôch či jazier. Zazeleňujme okolie, saďme dreviny a vážme si staré stromy, ktoré sú našimi pľúcami. Zachytávajú prach, poskytujú tieň a ochraňujú prostredie. Každý z nás môže prispieť svojou troškou k zlepšeniu prostredia, v ktorom žije. Zmeňme naše pohodlné zvyky už dnes s ohľadom na generácie, ktoré prídu po nás.

Spomínaný film a témy, ktoré rozoberá bol oficiálne odprezentovaný 12. novembra 2017 na verejnom stretnutí občianskeho združenia, ktoré bolo spojené aj s odbornou prednáškou. Tá sa týkala ochrany drevín a ochrany líniových krajinných prvkov.

Projekt podporila Nadácia EPH.

Monika Bartošová, OZ Hroneko

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"