8. Valné zhromaždenie

Napísal: Michal. Posted in Kalendár akcií

8. Valné zhromaždenie OZ Hroneko.
Dňa 29.11.2014 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Novom Tekove konalo už ôsme zasadnutie Valného zhromaždenia nášho občianskeho združenia. Rokovanie otvoril predseda združenia a poďakoval prítomným za hojnú účasť. Členovia na schôdzi schválili návrh rozpočtu na rok 2015 ako aj návrh plánu aktivít na budúci rok. Odsúhlasili sme aj prijatie šiestich nových členov do združenia. Na záver schôdze sme sa poďakovali pani starostke, ktorá bola naším hosťom, za jej podporu našim aktivitám a za jej doterajšiu odvedenú prácu v prospech obce. Do konca roka nám ešte zostáva vypracovať a zosumarizovať ročné zúčtovanie obecnej dotácie, na čo máme ešte cca dva týždne. Až potom si na čas vydýchneme .-)
 

SE   logo njk program-mladez-v-akcii novy-tekov juventa 

Nadacia EPH  tekovska ekologicka

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"