8. Valné zhromaždenie

SE  logo njkprogram-mladez-v-akciinovy-tekov juventa

"Čistota a poriadok sú
u nás na prvom mieste"